Το Ιερό

 Άποψη από τα δυτικά της περιοχής του Κτηρίου D. B. Wells.Άποψη από τα δυτικά της περιοχής του Κτηρίου D. B. Wells.