Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου

   Σπούδασα αρχαιολογία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1998-2002). Μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών μου σπουδών έκανα μεταπτυχιακές σπουδές ως υπότροφος του ΙΚΥ στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης όπου και εκπονήθηκε η διατριβή μου με θέμα την πρώιμη μελανόμορφη αττική κεραμεική. Επεξεργασμένη μορφή της διατριβής εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Brill στις αρχές του 2011 με τίτλο: The Early Black-Figured Pottery of Attika in Context (c. 630-570 BCE).
   Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου αλλά και τα τελευταία χρόνια συμμετέχω σε ανασκαφές σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στην κεραμεική των πρώιμων περιόδων.
   Όπως δηλώνει ο τίτλος του βιβλίου μου αλλά και η ευρύτερη έρευνα μου προσεγγίζω την κεραμεική σε στενή σύνδεση με το αρχαιολογικό της περιβάλλον προσπαθώντας να εξάγω συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση και τη σημασία της και κατ επέκταση τις αρχαίες κοινωνικές δομές ιδιαίτερα των πρώιμων χρόνων για τις οποίες οι ιστορικές μαρτυρίες είναι πενιχρές ή ανύπαρκτες. Βασιζόμενη στα ανεσκαμμένα αγγεία, έχω προσπαθήσει να επανεξετάσω τα ταφικά έθιμα του έβδομου αιώνα στην Αττική, εστιάζοντας στις αύλακες θυσιών της Αττικής περιφέρειας.