Ξενάγηση

Ξενάγηση στο Ιερό του Ποσειδώνα

από την ομάδα του ερευνητικού προγράμματος ΄΄Καλαυρεία΄΄ (www.kalaureia.org)

 

 

 

 

 

 

Κυριακή 31 Μαΐου 2009, ώρα 11:00 π.μ.

Υπεύθυνος ξενάγησης: Arto Penttinen

Η μετάβαση στο Ιερό του Ποσειδώνα θα γίνει με λεωφορείο:
επιβίβαση στην Πλατεία Ηρώων, ώρα 10:30 - 10:45 π.μ.

Δήμος Πόρου