Δήμητρα Μυλωνά

Είμαι ζωο-αρχαιολόγος. Οι αρχαιολογικές μου αναζητήσεις ξεκινούν από τα οστά ζώων που αποκαλύπτονται στις ανασκαφές. Ξεκινώντας απ’ αυτά, επιχειρώ να διερευνήσω τις σχέσεις των ανθρώπων με τα ζώα σε διάφορες κοινωνίες του παρελθόντος. Ο χαρακτήρας του αρχαίου φυσικού περιβάλλοντος, δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία, το κυνήγι, και η αλιεία, η χρήση των ζώων ως πηγή τροφής και η εμπλοκή τους στην κοινωνική και ιδεολογική ζωή των ανθρώπων στο παρελθόν είναι μερικά από τα ζητήματα που ερευνούνται από την ειδικότητά μου. Έχω σπουδάσει στην Ελλάδα και στην Αγγλία κι έχω εργαστεί σε διάφορες ανασκαφές σ’ όλη την Ελλάδα. Τα υπολείμματα ζώων που έχω μελετήσει χρονολογούνται από την Μεσολιθική μέχρι και την Βυζαντινή εποχή και είναι κυρίως δύο κατηγοριών, οστά θηλαστικών και ψαριών. Η συνεργασία μου με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών ξεκίνησε με τις ανασκαφές στο Πυργούδι, στη κοιλάδα του Μπερμπάτη. Έχω επίσης μελετήσει οστά ζώων από ανασκαφές στην Ασίνη. Ο ρόλος μου στο Ερευνητικό Πρόγραμμα της Καλαυρείας είναι τριπλός. Συντονίζω το αρχαιο-περιβαλλοντικό πρόγραμμα και αναλύω τα υπολείμματα ζώων και ψαριών. Επίσης μελετώ, σε συνεργασία και με άλλους ερευνητές του προγράμματος την φύση και τον ρόλο της τροφής και της κατανάλωσής της στα πλαίσια του ιερού του Ποσειδώνα ανά τους αιώνες και τέλος, επιχειρώ να διερευνήσω τις σχέσεις των ψαράδων και των αλιευτικών κοινοτήτων με την λατρεία του Ποσειδώνα.

dmylona@ret.forthnet.gr