Οι εργασίες πεδίου

 Άποψη από τα δυτικά των ανασκαφών στο Κτήριο D και (πίσω από αυτό) C. B. Wells.Άποψη από τα δυτικά των ανασκαφών στο Κτήριο D και (πίσω από αυτό) C. B. Wells.