Μαρία Τζιότζιου

Έλαβα το πτυχίο Χημείας από την Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1994. Ακολούθησε μία έρευνα στο Department of Archaeological Sciences, University of Bradford πάνω σε μεθόδους σταθεροποίησης εναλίων σιδηρούχων ευρημάτων (1994–1996). Εκπαιδεύτηκα σαν συντηρήτρια αρχαιολογικών ευρημάτων στο Department of Archaeology, University of Durham, U.K., όπου μετά από ένα διετές εντατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα πήρα το "Μasters of Arts in the Conservation of Historic Objects" (1997–1999). Τον Δεκέμβριο του 2007 πήρα μία υποτροφία 4 χρόνων από το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η εργασιακή μου εμπειρία στην συντήρηση αρχαιοτήτων άρχισε το 1996, στο Παλαίκαστρο της Κρήτης, όπου εργάστηκα σαν βοηθός συντηρητή στην αρχαιολογική ανασκαφή της Βρεταννικής Αρχαιολογικής Σχολής. Στην συνέχεια εργάστηκα στο εργαστήριο συντήρησης της Αμερικάνικης Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα, στην Αρχαία Αγορά (1996–1997). Η πρακτική άσκηση για το μεταπτυχιακό μου έλαβε χώρα στο εργαστήριο συντήρησης του York Archaeological Trust, York, U.K. (1998–1999), όπου εκτός από τις εργασίες συντήρησης εκπονήθηκε και η διπλωματική μου έρευνα (με τίτλο "The use of chelating agents for the removal of iron compounds from contaminated waterlogged wood–A comparison"). Από τον Ιούνιο του 2000 έως τον Δεκέμβριο του 2001 εργάστηκα στο εργαστήριο συντήρησης της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα. Το 2002 εργάστηκα σαν χημικός/συντηρήτρια στο Τμήμα Έρευνας της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Αθήνα. Η διδακτική μου εμπειρία στην συντήρηση συνίσταται στην διδασκαλία διαφόρων θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων που αφορούν στην συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (από το 2000), και στην διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου "Υλικά Συντήρησης", στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας (2002–2003). Από το 2003 εργάζομαι σαν συντηρήτρια αρχαιοτήτων για το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Στο Μουσείο του Ναυπλίου, το 2003, ανέλαβα την συντήρηση ήδη συντηρημένων από παλαιότερα ευρημάτων, από παλαιές Σουηδικές ανασκαφές στην Αργολίδα, με σκοπό να τοποθετηθούν στην έκθεση του νέου Μουσείου του Ναυπλίου. Από το 2003 επίσης είμαι η συντηρήτρια του "Kalaureia Excavation Project" και τώρα του "The Sea, the City and the God", επικεντρωμένα στη θέση του Ιερού του Ποσειδώνα στον Πόρο. Τα ευρήματα που έχω συντηρήσει από την ανασκαφή στη θέση αυτή, είναι μετάλλινα, κεραμικά, αρχιτεκτονικά μέλη, γυάλινα και αντικείμενα από πέτρα.

mtzio@tee.gr